MEZINÁRODNÍ UZNÁNÍ

Klub chovatelů československého vlčáka byl založen v Brně v březnu 1982. Ustanovující schůze schválila mimo jiné také název plemene Československý vlčák. Klub byl také začleněn do Českého svazu chovatelů. Udržet přirozenou strukturu populace a zabránit erozi genofondu bylo pro chovatele s malým počtem chovných zvířat obtížné. Napomohlo tomu také nové křížení - spojení německého ovčáka Bojara Von Schotterhofa s vlčicí Lejdy ze ZOO Hluboká, které se uskutečnilo v roce 1983 v chovné stanici Pohraniční stráže v Libějovicích. Vybraný pes z tohoto spojení, Kazan z Pohraniční stráže byl od roku 1985 nekolikrát použit k plemenitbě. Na vzniku plemene se tak v rozpětí 25 let podíleli čtyři vlci : Brita, Argo, Šarik, Lejdy.

Poděkování za obhájení návrhu na mezinárodní uznání ČSV patří našemu zástupci v FCI, RnDr. Petru Dvořákovi. Standard Československého vlčáka byl schválen 13.6. 1994 v Helsinkách a pod číslem 332 byl vydán sekretariátem FCI 28.4. 1994. Československý vlčák náleží do 1. skupiny plemen klasifikace FCI. Zemí původu je Československo. Po zániku Československa přebrala na základě dohody ze 4. 7. 1993 mezi Českomoravskou kynologickou unií a Slovenskou kynologickou jednotou patronát nad plemenem Slovenská republika.