HISTORIE

Cílem pokusů bylo o křížencích vlka a psa zjistit co nejvíce jak po stránce geneticke, tak po stránce fyziologické a anatomické.

Ke krytí vlčice byli vybrání dva psi německého ovčáka. Jeden byl klidný, druhý agresivnější a oba psi byli vlkošedí.

Při prvním hárání v roce 1957 se vlčici nakrýt nepodařilo, protože nebyla dostatečně zajištěna kontrola doby jejího hárání. V roce 1958 se vlčice začala hárát 15. března a 13. den hárání k ní byl připuštěn klidnější pes, kterého vlčice napadla a zranila.

Druhý den byl k vlčici vpuštěn agresivnější pes, ale její chování se opakovalo. Po napadení vlčicí jí pes uchopil za krk a několikrát s ní zatřepal. Poté se její chování zásadně změnilo. Začala před psem pobíhat a zhájila námluvy. Po 15 minutách pes vlčici nakryl. Po 4 hodinách byla nakryta ještě jednou. Do 20. dne hárání byla nakryta 4x a potom začala psa odmítat. Až do 50. dne od prvého nakrytí nebyla březost na vlčici vůbec znát; 61. dne v noci porodila vlčice 5 vlčat. Tím začala další část pokusu, který potvrdil, že vlčice si svého partnera vybírá, že křížení vlka se psem je možné a kříženci všech generací jsou plodní. Kříženci první generace jsou více podobné vlku než psu. V druhé generaci při spojení kříženců se psy je potomstvo exteriérově ze 70-75% podobné vlku ale zbytek jsou mezitypy. Při společné výchově se psy se kříženci až do stáří 8-10 měsíců spravidla podřizují psům. Pak začnou bojovat o postavení ve smečce a ve většině případů tento boj vyhrají. Ovladatelnost, a tím i cvičitelnost první i druhé generace je značně rozdílná od psů.

Třetí generace kříženců, při spojení se psy si zachovává ještě v 60-75% exteriérové znaky vlka. Ve třetí generaci je možné jak 2 typů vlka, tak mezitypy vybrat jedince, kteří jsou vhodní i k náročnému výcviku. K udržení požadovaného typu je nutno do chovu zařazovat zvířata s výrazným fenotypem. Přednost však vždy musí mít povahové vlastnosti před exteriérem.

Kříženci s převládajícími znaky vlka si udržují i vlčí vytrvalost a temperament. Exteriérová podobnost s vlkem není spojena s vlčí povahou. U kříženců je výraznější orientační reakce, dokonalejší vidění v noci, lepší sluch i čich. Rovněž osrstnění je kvalitnější, s větší izolační schopností.